Beställning på fullständigt vägservicefordon

När vägen är väl och noggrant underhållen är det också tryggt och angenämt att fara på den.
För att det ovanstående blir verklighet, kräver det toppkompetens och tillförlitlighet av vägunderhållsmaskineriet. Pajakulma planerar och utrustar också vägunderhållsfordon fullständigt efter kundens behov.

Så här förfarades också, när Kuljetus Esko Joensuu Oy ville beställa ”en fullständigt utrustat vägunderhållsfordon”. Företaget började med ett femårs kontrakt om vägunderhåll och behovslistan fyllde lätt en pappersark: motorvägsunderhåll på vintern och grusvägsunderhåll på sommaren, samt utfyllning av asfaltvägskanter, för vilket behövdes en separat anläggning. Sidoplog och frontplog för vanlig plogning, samt hyvelblad för borttagning av packad is på vintern och bearbetning och utjämning av grusvägar på sommaren. Ytterligare en anläggning för saltspridning och därtill hydraulik för kantutfyllning och vägsopning. Bilen skulle användas också för grustransport, alltså behövdes även släpvagns- och kassettutrustning.

– Pajakulma är en välkänd och kompetent aktör, som kunde betjäna oss geografiskt nära. Bilen planerades från början efter våra behov, och den motsvarade fullt den planeringen. Vi var medvetna om detta och därför gav vi beställningen. Särskilt hyvelbladet är jag verkligen nöjd med, och jag hade ett stort behov av det. Det är säkert det bästa på marknaden, säger ägaren Mika Närhi.


Anläggningar utvecklas och justeras i samarbete

Cirka 70–80 % av bilens funktion består av vägunderhåll och resten av normal jordtransport. Även ett och ett halvt år efter kommissioneringen är samarbetet med Pajakulma regelmässigt. Bilens anläggningar utvecklas och justeras tillsammans. Kuljetus Esko Joensuu utför även provdrifter av Pajakulmas nya plogningsmaskineri i dess utvecklingsstadium.

TJÄNSTER

Pajakulma planerar avancerade lösningar på utrustning och tillverkning av fordon. Våra tjänster innehåller också omfattande servicetjänster och reservdelssäljning.
LÄS MER

  

FÖRETAG

Pajakulma utrustar multifunktionella nyttofordon efter kundens behov och säkerställer maximering av fordons lönsamhet och funktionell pålitlighet.
LÄS MER

 

PRODUKTER

Pajakulma bygger högklassiga flak- och påbyggnadskonstruktioner med yrkeskunnighet. I vårt omfattande sortiment ingår branschens främsta produkter, som vi representerar, samt våra egna märken Pajakulma.
LÄS MER