Försäljning av utrustning

E-postadresser är i form

förnamn.efternamn @pajakulma.fi

Export

Marko Pirttijärvi
Exportchef
+358 10 2321 058

Harri Kumpu
Verkställande direktör
+358 10 2321 035

Tammerfors

Marko Pirttijärvi +358 10 2321 058
Marko Oksanen +358 10 2321 081
Harri Kumpu +358 10 2321 035

Helsingfors

Pasi Raikio +358 10 2321 061
Anssi Erämeri +358 10 2321 065

Kuopio

Tero Räsänen +358 10 2321 059

Laukas

Tero Räsänen +358 10 2321 059

Bjärnå

Marko Toivonen +358 10 2321 091

 

Försäljning av fjäder och reservdel

 

Tammerfors

Toni Lehtonen +358 10 2321 039
Janne Hoivassilta +358 10 2321 033

Helsingfors

Jani Hietanen +358 10 2321 063

Laukas

Sami Pölkki +358 10 2321 071

Bjärnå

Timo Saarinen +358 10 2321 092
Tuukka Tuominen +358 10 2321 093

 

Kontaktinformation för kontor

Försäljning och service