Den bästa möjliga lösningen med planering

Den egna planeringen och produktutvecklingen hos Pajakulma möjliggör skräddarsydd service på utrustning och tillverkning av nyttofordon. Oavsett om målen är maximal nyttolast eller multifunktionsfordon, konstruerar Pajakulma den bästa lösningen för kundens behov.


Pålitlig funktionssäkerhet

Kort leveranstid, noga konstruerad påbyggnad och störningsfrihet säkerställer, att du kan starta precis vid önskad tidpunkt. Med väl planerad och tillverkad konstruktion säkrar vi inte bara störningsfritt arbetande, utan också låga servicekostnader. Planeringsstyrkan hos Pajakulma består av stadigt ingenjörskunnande (mekanik, hydraulik, pneumatik, el och teknisk beräkning) och praktisk erfarenhet.

Planeringen hos Pajakulma följer lagar, förordringar och direktiver, som reglerar branschen, och den tekniska dokumentationen, som bildas i resultat av planeringen, är i överensstämmelse med maskindirektivet. 

 

 

FÖRETAG

Pajakulma utrustar multifunktionella nyttofordon efter kundens behov och säkerställer maximering av fordons lönsamhet och funktionell pålitlighet.
LÄS MER

 

FRAMGÅNGSHISTORIER

Pajakulma erbjuder styrka och hållfasthet för krävande omgivningar överallt i Finland. Bekanta dig med olika framgångshistorier, som är skaffade med Pajakulmas funktionssäkerhet.
LÄS MER

 

PRODUKTER

Pajakulma bygger högklassiga flak- och påbyggnadskonstruktioner med yrkeskunnighet. Till vårt omfattande sortiment hör branschens främsta produkter, som vi representerar, samt våra egna märken Pajakulma.
LÄS MER