3 12

Omfattande sortiment av reservdelar för kundens behov

Pajakulmas samarbets- och serviceavtal med de högklassigaste varumärkena garanterar originala reservdelar för alla produkter, som vi representerar. Delarna är konstruerade och tillverkade enligt strikta standarder för kundens behov. Vår egen omfattande lager och snabba leveranser från Europas centrallagrar säkerställer den kortaste möjliga stilleståndstiden för maskinen.


Reservdelar snabbt också för speciala genomföranden

Pajakulma skräddarsyr till sina kunder också specialgenomföranden i vilka man utnyttjar modullösningar, som har uppstått som resultat av produktutveckling. I specialgenomföranden använder vi beprövade moduler, vilket säkrar snabb tillgänglighet och lämplighet av reservdelar, samt anordningens störningsfria funktionering: endast anordningen som används garanterar arbetsproduktivitet.

Alla broschyrer finns i materialbanken

TJÄNSTER

Pajakulma Ab planerar avancerade och kvalificerade lösningar på utrustning och tillverkning av fordon.
Till våra tjänster hör också omfattande servicetjänster och reservdelssäljning.
LÄS MER

 

MATERIALBANK

Ladda ner alla dokumenter härifrån.
LÄS MER

 

FÖRETAG

Pajakulma utrustar multifunktionella nyttofordon efter kundens behov och säkerställer maximering av fordons lönsamhet och funktionell pålitlighet.
LÄS MER

 

FRAMGÅNGSHISTORIER

Pajakulma erbjuder styrka och hållfasthet för krävande omgivningar överallt i Finland. Bekanta dig med olika framgångshistorier, som är skaffade med Pajakulmas funktionssäkerhet.
LÄS MER