nuoli

Suunnittelu

Tuotekehityksellä ja projektisuunnittelulla paras mahdollinen ratkaisu

Pajakulman oma suunnittelu ja tuotekehitys mahdollistavat räätälöidyn palvelun hyötyajoneuvojen varusteluun ja valmistukseen. Pajakulma suunnittelee parhaan ratkaisun asiakkaan tarpeeseen – mahdollisimman suuresta hyötykuormasta monikäyttöisyyteen. Pajakulman omien PURE- ja PK-tuotteiden jatkuva parantaminen ja uusien tuotteiden kehittäminen takaavat asiakkaalle toimivat työkalut myös tulevaisuudessa.

Alhaiset huoltokustannukset

Lyhyt läpimenoaika, tarkasti suunniteltu päällirakenne ja häiriöttömyys takaavat, että pääset ajoon juuri silloin kun pitääkin. Hyvin suunnitellulla ja tehdyllä päällirakenteella takaamme häiriöttömän työnteon ja alhaiset huoltokustannukset. Pajakulman suunnittelun vahvuuksia ovat vankka insinööriosaaminen (mekaniikka, hydrauliikka, pneumatiikka, sähkö sekä tekninen laskenta) ja käytännön kokemus.

Pajakulman suunnittelu toimii alaa säätelevien lakien, asetusten ja direktiivien mukaisesti. Suunnittelun tuloksena syntyvä tekninen dokumentaatio on konedirektiivin mukainen.

Pajakulma lukuina

300
hyötyajoneuvoa vuodessa
4
alueyksikköä Suomessa
16M€
Liikevaihto
65
Työntekijää