nuoli

Yritys

Tuottavuutta ja toimintavarmuutta hyötyajoneuvoihin

Pajakulma varustelee monikäyttöiset hyötyajoneuvot asiakkaan tarpeen mukaan ja varmistaa niiden tuottavuuden maksimoinnin ja toimintavarmuuden. Toimimme autotehtaan jatkeena, jonka nopeat läpimenoajat ja standardoidut ratkaisut auttavat asiakkaitamme menestymään.

Asiakaspalvelua täydennetään hyvin toimivan jälkimarkkinaverkoston kautta Pohjoismaissa, Baltian maissa ja Venäjällä.

Missio
Tuotamme asiakkaille kilpailukykyisiä hyötyajoneuvoratkaisuja. Palvelumme kattaa koko hyötyajoneuvon elinkaaren, sisältäen suunnittelu-, rakentamis-, huolto- ja varaosapalvelut. Olemme luotettava kumppani asiakkaalle.

Visio
Olemme Suomen johtava hyötyajoneuvojen suunnittelu-, valmistus-, huolto- ja komponenttipalveluja tarjoava asiantuntijayritys. Toimimme Pohjoismaissa ja Baltian
alueella. Olemme luotettava kumppani koko ajoneuvon elinkaaren ajaksi.

Arvot

Luotettavuus
Yksi Pajakulman peruspilareista, joka heijastuu kaikkeen toimintaan. Asiakkaat pitävät Pajakulmaa luotettavana yhteistyökumppanina ja työntekijöilleen Pajakulma on luotettava työnantaja. Pajakulma korostaa luotettavuutta myös laatupolitiikassaan.

Rehellisyys
Avainasia kaikissa toiminnoissa. Pajakulman toiminta perustuu rehellisyyteen ja
luotettavuuteen. Vaadimme sitä myös kaikilta sidosryhmiltä, joiden kanssa toimimme.

Oma-aloitteisuus
Pajakulma arvostaa kykyä tarttua asioihin. Emme tarvitse pelkkiä asioiden esille nostajia, vaan ratkaisijoita. Kaikessa tekemisessä on pyrittävä jatkuvaan kehittymiseen.

Yksilön kunnioittaminen
Liiketoiminta on joukkuepeliä, mutta kunnioitamme toisiamme myös yksilöinä.

Pajakulma lukuina

300
hyötyajoneuvoa vuodessa
4
alueyksikköä Suomessa
16M€
Liikevaihto
65
Työntekijää