nuoli

Styrka och uthållighet under alla omständigheter

Utrustning för tung materiel från markarbete till vägunderhållsfordon

Pajakulma erbjuder hållbar utrustning inte bara för jordtransport och vägunderhåll utan också för bl.a. lasthantering, sopfordon, flakkonstruktioner samt distributions- och servicefordon. 

Egen flak- och karossproduktion

Du får ditt markarbets-, vägunderhålls eller multifunktionsfordon som är utrustat för krävande bruk snabbt tillbaka på vägen. Vår egen flak- och karossproduktion garanterar att våra kunder kan arbeta i lugn och ro. Vi bygger högklassiga flak- och påbyggnadskonstruktioner med en certifierad kvalitet som den första aktören i branschen i Finland.

Tjänster

Planering

Den egna planeringen och produktutvecklingen hos Pajakulma möjliggör skräddarsydd service på utrustning och tillverkning av nyttofordon.

01
Tillverkning

Pajakulma erbjuder avancerade produkter för utrustning och tillverkning av fordon, samt bygger högklassiga flak- och påbyggnadskonstruktioner med yrkeskunnighet.

02
Service och reservdelar

De effektiva och ändamålsenliga servicetjänsterna hos Pajakulma säkerställer, att ditt fordon kommer att ha driftsäkerhet på produktivt arbete.

03

Nyckeltal

300
Tillverkar nyttofordon per år
4
regionenheter
16M€
Omsättning
65
Anställda