nuoli

Fassi-styckegodskranar

Fassi-styckegodskranar

Pajakulma är en återförsäljare av italienska Fassi-styckegodskranar i Finland.
Fassi Gru S.p.A är en av världens ledande krantillverkare. Pålitligt och prestationsdugligt sortiment av kranar fördelar sig på olika segment enlig storlek och egenskaper.

Micro-kranar

 • Kranar med teleskoparm
  Storleksklasser 1,12–4,08 tm
  Designad huvudsakligen för skåpbilsutrustning

Materialbank

Lätta kranar

 • Cylindervridbara kranar med vikarm
 • Storleksklasser 2,14–12,74 tm
 • Passar för lätta lastbilar och mindre tunga lastbilar

Materialbank

Medeltunga kranar

 • Cylindervridbara kranar med vikarm
 • Storleksklasser 11,11–36,49 tm
 • Passar för tunga lastbilar
 • Från storleksklassen ~25 tm uppåt finns också motorvridbara (roterande) modeller

Materialbank

Tunga kranar

 • Motorvridbara (roterande) kranar med vikarm
 • Storleksklasserna 33,13–150,97 tm
 • Passar för tunga lastbilar och tungt installeringsbruk

Materialbank

Nyckeltal

300
Tillverkar nyttofordon per år
4
regionenheter
16M€
Omsättning
65
Anställda