nuoli

Vägunderhåll

Mer lönsamma kilometer för vägunderhållsfordon

Den ständiga produktutvecklingen säkerställer att Pajakulmas vägunderhållsfordon har en lång livstid och är av hög kvalitet. PURE-vägunderhållsprodukter erbjuder kunder effektiva och funktionellt pålitliga verktyg till vägunderhållsarbete. PURE-produkternas innovativa, patenterade och lättanvända lösningar gör arbetet mer effektivt. Också lätthet att underhålla fordonet och byta ut slitdelar beaktas redan vid planeringsfasen av PURE-produkter. Vi använder bara välkända standarddelar.

Skräddarsytt vägunderhållsfordon

Vägunderhållsfordon, utrustade av Pajakulma, är flexibla enheter och deras bearbetning startas redan i helhetsplanen. På Pajakulma skräddarsys vägunderhållsfordon noggrant enligt sitt användningssyfte – ett fullständigt vägunderhållsfordon för varje kund. De multifunktionella fordon som Pajakulma bygger är mycket uppskattade verktyg i kommuner och städer.

Fullständigt sortiment för vägunderhåll

Pajakulma följer ISO 9001:2015 kvalitetscertifikat i sin verksamhet vilket förutsätter en grundlig dokumentation. Pajakulmas omfattande representationer med viktiga aktörer erbjuder ett komplett produktsortiment för vägunderhållningsfordon. Fordonen utrustas till en färdig enhet på ett ställe: de delar som användas flyttas över till bilen.

I PURE Can 2.0-styrsystemet, som är ett resultat av mångårig produktutveckling, litar vi bara på etablerade, fungerande och enligt tester hållbara lösningar och komponenter. PURE Can 2.0 garanterar därför att styrsystemet med sin tydlighet och ergonomi är överlägset.

PURE Alpha och PURE Omega hyvelblad för lastbilar samt PURE Omega TR hyvelblad för traktorer, som kan tas loss och sättas fast i några minuter, är i sin tur de effektivaste verktygen på marknaden för att forma grusvägar och röja hårdpackad is.

Pajakulmas importerade Rasco-automatspridare har en stark marknadsandel i Finland.

Vad vill du läsa härnäst?

Nyckeltal

300
Tillverkar nyttofordon per år
4
regionenheter
16M€
Omsättning
65
Anställda