nuoli

Flakstrukturer

Liner-produktfamilj

Pajakulmas lätt-, kran- och styckegodsflak bildar Liner-produktfamiljen. En smart dimensionering av påbyggnadskonstruktion skapar en grund för fordonets användbarhet och ett gott återförsäljningsvärde. Märkes- och modellspecifika Liner-påbyggnadskonstruktionerna uppfyller fordonstillverkarnas och lagstiftningens krav gällande dimensionering, konstruktion och utrustning.

Nyckeltal

300
Tillverkar nyttofordon per år
4
regionenheter
16M€
Omsättning
65
Anställda