nuoli

Planering

Den bästa möjliga lösningen med produktutveckling och planering

Den egna planeringen och produktutvecklingen hos Pajakulma möjliggör skräddarsydd service på utrustning och tillverkning av nyttofordon. Pajakulma planerar den bästa lösningen för kundens behov – från maximal nyttolast till multifunktion. Den ständiga förbättringen av Pajakulmas egna PURE- och PK-produkter och utvecklingen av nya produkter garanterar att kunden får funktionella verktyg också i framtiden.

Låga servicekostnader

En kort genomloppstid, en väl planerad påbyggnadskonstruktion och störningsfrihet garanterar att du kan fara ut och köra precis då du behöver. Med en väl planerad och tillverkad påbyggnadskonstruktion säkerställer vi störningsfri arbete och låga servicekostnader. Planeringsstyrkan hos Pajakulma består av stadigt ingenjörskunnande (mekanik, hydraulik, pneumatik, el och teknisk beräkning) och praktisk erfarenhet.

Planeringen hos Pajakulma följer lagar, förordningar och direktiv som reglerar branschen. Den tekniska dokumentation som planeringen resulterar i överensstämmer med maskindirektivet.

Nyckeltal

300
Tillverkar nyttofordon per år
4
regionenheter
16M€
Omsättning
65
Anställda