nuoli

Lasthantering

Växelflaksfordon och styckegodskranar med tillförlitliga lösningar

Pajakulmas planering av lasthantering erbjuder kunder skräddarsydda och funktionssäkra anordningar, samt flytande order-leveranskedja. Konventionella lastväxlare (krok, vajer, container) såväl som lastbilar och flak, utrustade med styckegodskranar, har ingått i Pajakulmas produktion redan i 40 år.

Från planering till utbildning för användning

Ett byggprojekt startas på konstruktörens skärm med beaktande av kundens användningsbehov - och avslutas med användarutbildning. Motsvarighet, att hålla sig till överenskommen leveranstid och budget och ansvar för lösningar under fordonets hela livscykeln är mål som vi inte gör avkall på.

Nyckeltal

300
Tillverkar nyttofordon per år
4
regionenheter
16M€
Omsättning
65
Anställda