nuoli

Företag

Produktivitet och tillförlitlighet för nyttofordon

Pajakulma utrustar multifunktionella nyttofordon efter kundens behov och säkerställer maximering av fordons lönsamhet och funktionell pålitlighet. Vi vill tjänstgöra som förlängning till en bilfabrik vars snabba ledtid och standardiserade lösningar hjälper våra kunder att lyckas.

Kundservicen kompletteras med ett väl fungerande eftermarknadsnätverk i Norden, Baltikum och Ryssland.

Mission
Vi producerar konkurrenskraftiga nyttofordonslösningar för våra kunder. Våra tjänster täcker nyttofordonets hela livscykel och innehåller planerings-, bygg-, service- och reservdeltjänster. Vi är en partner som våra kunder kan lita på.

Vision
Vi är Finlands ledande expertföretag inom planerings-, tillverknings-, service- och komponenttjänster för nyttofordon. Vi har verksamhet i Norden och i Baltikum. Vi är en pålitlig partner under fordonets hela livscykel.

Värden

Pålitlighet
En av Pajakulmas grundpelare som speglas i allt vår verksamhet. Kunderna ser Pajakulma som en pålitlig samarbetspartner och Pajakulma är också en pålitlig arbetsgivare för sina anställda. Pajakulma betonar pålitlighet också i sin kvalitetspolitik.

Ärlighet
En nyckelfaktor i allt vår verksamhet. Pajakulmas verksamhet baserar sig på ärlighet och pålitlighet. Vi kräver detta också från alla intressentgrupper som vi arbetar med.

Initiativrikedom
Pajakulma uppskattar initiativförmåga. Vi behöver inte bara personer som lyfter fram problem, utan också personer som kan lösa dem. Vi vill sträva efter ständig utveckling i allt vår verksamhet.

Respekt för individ
Affärsverksamhet är ett lagspel, men vi respekterar också varandra som individer.

Nyckeltal

300
Tillverkar nyttofordon per år
4
regionenheter
15M€
Omsättning
70
Anställda