nuoli

Tjänster

Planering, service och reservdelar

Pajakulma erbjuder yrkeskunnig utrustning med en snabb leveranstid. Kunden får lönsamhet och funktionell pålitlighet för nyttofordonen: vi planerar avancerade och skräddarsydda lösningar för utrustning och tillverkning av fordon, samt bygger högklassiga flak- och påbyggnadskonstruktioner med yrkeskunnighet. Pajakulma fungerar som bilfabriksförlängning med snabba genomloppstider, standardiserad service och stark teknisk kompetens.

Utmärkt restvärde

Som Pajakulmas partner får kunden en yrkeskunnig och sakkunnig utrustning med en snabb leveranstid och fullständigt enligt sitt behov: användningsändamålet beaktas redan före tillverkningsprocessen. Pajakulmas tjänster garanterar ett utmärkt restvärde – en lönsam investering. Branschens första certifierat kvalitetssystem för byggnadskonstruktioner i Finland garanterar en hållbar kvalitet.

Vad vill du läsa härnäst?

Planering

Den egna planeringen och produktutvecklingen hos Pajakulma möjliggör skräddarsydd service på utrustning och tillverkning av nyttofordon.

01
Service och reservdelar

De effektiva och ändamålsenliga servicetjänsterna hos Pajakulma säkerställer, att ditt fordon kommer att ha driftsäkerhet på produktivt arbete.

03

Nyckeltal

300
Tillverkar nyttofordon per år
4
regionenheter
16M€
Omsättning
65
Anställda