nuoli

Materialbank

Nyckeltal

300
Tillverkar nyttofordon per år
4
regionenheter
16M€
Omsättning
65
Anställda